Hưởng ứng ngày thành lập Đoàn thanh niên 26 tháng 3, Chi đoàn Trường mẫu giáo Tân Hưng tổ chức trồng hoa, trồng cây khuôn viên sân trường. Lao động làm cỏ vườn rau của bé.